Strona główna
Strona główna
Drukuj

30
 

 

Galeria zdjęć z konferencji PTH


Uwaga: termin nadsyłania tekstów do druku ulega wydłużeniu do połowy maja 2018 r.


Zasady redakcyjne: 

pdf Zasady_redakcyjne_MEMINISTI 03/12/2017,20:46 386.01 Kb

 

 

 

 

 

 


ZAPRASZAMY DO

AMICI ANTIQUITATIS - SEKCJI STAROŻYTNEJ PRZY STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM!!!


 

2. SEMINARIA MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE 

***

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE    

dr hab. Marii Musielak, prof. UAM 

poświęcone jest różnym aspektom dziejów starożytnej Grecji (w tym dziejów Grecji pod panowaniem rzymskim) i Rzymu. SEMINARIUM MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE    

dr hab. Krzysztofa Królczyka

poświęcone jest historii starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem historii politycznej, wojskowości, epigrafiki.


 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE

dr hab. Katarzyny Balbuzy

poświęcone jest różnym aspektom dziejów starożytnego Rzymu (religia, polityka, kultura, ideologia władzy, propaganda polityczna oraz numizmatyka antyczna).   


 

SEMINARIUM LICENCJACKIE  

dr Anny Tatarkiewicz

poświęcone jest historii starożytnego Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem dziejów religii i różnych aspektów życia codziennego.

 
Drukuj

KORESPONDENCJA SŁUŻBOWA 

 

Szanowni Państwo Studenci, 

uprzejmie informuję, wzorem innych jednostek Uniwersytetu, że korespondencja służbowa wymaga stosowania powszechnie przyjętych form:  

  • w nagłówku należy umieścić tytuł lub funkcję osoby, do której skierowane jest pismo (Szanowny Panie Profesorze / Szanowny Panie Doktorze / Szanowny Panie Dziekanie / Szanowna Pani Dyrektor). Zwracanie się przy użyciu formy „Profesorze / Doktorze / Panie Zbyszku / Droga Pani Zosiu” (choć zapewne ma być wyrazem Państwa sympatii) jest nietaktowne, ponieważ adresaci nie pozostają z Państwem w relacjach  towarzysko-familiarnych, ale służbowych. Tak często stosowana przez Państwa forma „witam” jest zarezerwowana dla gospodarza witającego gości;
  • przekazywanie w zakończeniu listu pozdrowień i serdeczności jest stosowne tylko w przypadku pozostawania z adresatem w bliższych kontaktach. W korespondencji oficjalnej stosuje się „z poważaniem” lub „z wyrazami szacunku”;
  • list bezwzględnie musi być podpisany imieniem i nazwiskiem, bo z zasady nikt nie odpowiada na anonimy;
  • adres mailowy  i nazwa służąca identyfikacji świadczą o nadawcy, nie powinny więc go ośmieszać ani budzić negatywnych skojarzeń.

Z wyrazami poważania,                                                         

prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz