prof. UAM dr hab. Maria Musielak Drukuj

/biogram w toku aktualizacji/

Profesor w Zakładzie Historii Społeczeństw Antycznych, w Instytucie Historii UAM  

Dr hab. Maria Musielak prof. UAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historyk w zakresie dziejów antycznych, zwłaszcza starożytnej Grecji; magisterium

(Środki i metody propagandy politycznej za Trajana, pod kierunkiem prof. dr hab. Julii Zabłockiej, 1977), doktorat (Miasto -państwo Delfy w IV w. p.n.e. Studium z dziejów społeczeństwa greckiego, promotor - prof. dr hab. Julia Zabłocka, 1985), habilitacja  (Społeczeństwo greckich miast zachodnich wybrzeży Morza Czarnego, 2004) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1977 r. zatrudniona w Instytucie Historii UAM.

Stypendystka Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii (1991 r.), Uniwersytetu w Tesalonikach w Grecji (1993 r.), La Foundation Hardt w Genewie (1996 r.), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym - 1998 r.).

Zdobyła doświadczenie archeologiczne jako członek (1991) Ekspedycji Archeologicznej UAM w Novae w Bułgarii ( 1984 r. ).

Uczestnik  konferencji naukowych, w większości z referatami: Fryburg (Szwajcaria 1991), Poznań (1992, 1993, 1994), Konstanta (Rumunia 1994), Kicin k. Poznania (1995), Katowice (1995 r.), Rzeszów (2000), Poznań (2002), Wrocław (2005), Poznań (2007), Toruń (2007) oraz sympozjów dwustronnych Poznań - Strasbourg, ( 1994; 1998), Poznań - Freiburg (1995) r.  

Od 1997 r. współredaktor serii Xenia Posnaniensia, series altera. Wykłady gościnne w Zakładzie Histotii Społeczeństw Antycznych oraz Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych.

Prof. dr hab. Maria Musielak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1990 została wyróżniona nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, indywidualną stopnia trzeciego. W latach 1983, 1988, 1991 otrzymała nagrody rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W chwili obecnej przygotowuje monografię poświęconą beockiemu politykowi Epaminondasowi.

 

Badania naukowe

 • historia starożytnej Grecji
 • epigrafika grecka,
 • prosopografia grecka,
 • kształtowanie się klasycznej polis,
 • miasta greckie a ludy barbarzyńskie,
 • miasta greckie w imperium rzymskim, 
 • delficka polis, 
 • kolonie greckie na zachodnim wybrzeżu Morza Czarnego.

 

Publikacje

pdf Bibliografia. M. Musielak

 

Książki

   

 • Miasto-państwo Delfy w IV w. p.n.e., Poznań 1989
 • Ludność miast greckich w I w przed Chr. – I w. po Chr., [w:] Scripta minora 3, Aetas Imperatoria, ed. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1999, s. 9-107
 • Społeczeństwo greckich miast zachodnich wybrzeży Morza Czarnego, Poznań 2003

 

Artykuły

 

 • Trajan jako uosobienie ideału obywatela i władcy w świetle propagandy politycznej swoich czasów, Eos 67, 1979, s. 119-130
 • Rola Delfijczyków, Amfiktionów, Hellenów w budowie świątyni Apollina pytyjskiego, Eos 71, 1983, s. 309-316
 • Wyrocznie pytyjskie a autorytet delfickiego sanktuarium Apollina w świecie greckim, Eos 72, 1984, s. 285-293
 • Wejście Delfijczyków do Amfiktionii delfickiej na tle przemian politycznych w IV w. p.n.e., Balcanica Posnaniensia 3, 1984, s. 121-126
 • Delfîn polite…a [w:] Aristote et Athènes. Aristoteles and Athens. (Actes de la table ronde Centenaire de l' Aqhna…wn Polite…a, Fribourg (Suisse) 23-25 mai 1991. Études rassemblées par M. Piérart. Paris 1993, s. 303-310
 • Histria, Tomis und Kallatis: Moglichkeiten der prosopographischen Forschung: Kataloge [w:] Prosopographica, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1993, s. 97-108
 • Prosopographia Histriaca im 2 Jh. Artemidoros der Sohn des Herodoros und M. Ulpius Artemidoros, der Pontarch [w:] Prosopographica, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1993, s. 109-114
 • Pontarchowie [w:] Studia Moesiaca, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1993, s. 101-115
 • Obywatele rzymscy w miastach greckich Dobrudży: Histria i Tomis, Studia Moesiaca II, red. L. Mrozewicz, K. Ilski, Poznań 1994, s. 69-78
 • Les inscriptions, média de civilisation grecque [w:] "Le rôle des médias ŕ travers l'histoire". Actes du VIIIe Colloque Poznań - Strasbourg, 12-14 mai 1994. Textes réunis et publiés par M. Serwański, Poznań 1995
 • Prîtoj pont£rchj,  Pontica 1992 (1995), s. 91-95
 • Ier Colloque International "L'Archéologie de la Mer Noire" (Konstanta, 21-24 kwietnia 1994) [w:] Balcanica Posnaniensia. Acta et studia, 7, 1995, s. 375-6
 • L'Oracle d'Apollon à Delphes comme le centre qui manipulait les Grecs dans les travaux historiques polonais en XIX et XX siècles [w:] L’Image de l’antiquité chez les auteurs postérieurs, red. Ignacy Lewandowski, Leszek Mrozewicz, Poznań 1996
 • Les grand héros de la Grèce au IVe siècle, [w:] Les grands hommes des autres, Actes du Xe Colloque Poznań – Strasbourg des 4-6 nevembre 1998, Poznań 2000, s. 19-31
 • Wojna fokejska (356-346) – ideologia i propaganda, [w:] Ideologia i propaganda w starożytności, Rzeszów 2004
 • Grecy i barbarzyńcy na peryferiach świata antycznego (zachodnie wybrzeża Morza Czarnego), [w:] Materiały konferencji Komisji Starożytnej PTH. Wrocław 21-23 września 2005, Wrocław 2007, s. 559-571
 • Idy marcowe w dziełach greckich pisarzy antycznych, [w:] Idy Marcowe 2050 lat później, red. L. Mrozewicz, Poznań 2009, s. 167-174
 • Flavii w prowincji Achaja w I-III wieku, [w:] Studia Flaviana red. L. Mrozewicz, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2010, s. 181-197
 • Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr., [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, red. S. Olszaniec, P. Wojciechowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 2010, s. 41-49
 • Friendship in the Works of Plutarch, [w:] Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed. S. Ruciński, K. Balbuza, K. Królczyk, Poznań 2011, s. 255-264
 • Kult cesarski w prowincji Achai za panowania dynastii flawijskiej, [w:] Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. L. Mrozewicz, K. Balbuza, Poznań 2011, s. 369-384
 • Prowincja Dalmacja za panowania dynastii flawijskiej [w:] Studia Flaviana II, red. L. Mrozewicz, Poznań 2012, s. 123-130 

 

Recenzje

 

 • Kazimierz Banek, Religia a polityka w starożytnej Grecji. Od epoki mykeńskiej do Aleksandra Macedońskiego. Kraków, 1985, ss. 137, Eos 76, 1988, s.  151-153
 • Gian Luca Gregori, Brescia romana. Ricerche di prosopografia e storia sociale, 1, I documenti, Roma, Quasar, 1990, ss. 299 (Vetera   7).  D'Isanto, Gennaro, Capua romana : ricerche di prosopografia e storia sociale. Roma : Quasar, 1993. 343 p. (Vetera ; 9), Eos 81, 1993, s. 307-309
 • Krzysztof Nawotka, The Western Pontic Cities: History and Political Organisation, Eos 1999, fasc. 2, s. 381-383
 • Polis & politics. Studies in ancient Greek history presented to Mogens Herman Hansen on his sixtieth birthday, August 20, 2000, ed. Pernille Flensted-Jensen, Thomas Heine Nielsen, Lene Rubinstein, Copenhagen  Museum Tusculanum Pr. 2000, ss. 651 p. ill., Eos 88 (1) 2001, s. 173-178
 • Azja Mniejsza w starożytności, rec. książki: L’Asie Mineure dans l’Anitiquité. Échanges, populations et territoires. Regards acuels sur une pénisule, sous la direction H. Bru, F. Kirbihler, S. Lebreton, Rennes 2009, Studia Europaea Gnesnensia 3, 2011, s. 324-330 

 

Redakcje

 

 • Fontes Historiae Antiquae, red. Leszek Mrozewicz i Maria Musielak, Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona ojca (Senatus consultum de Cn. Pisone patre), przekł. zbiorowy pod red. T. Fabiszak, Poznań 1998
 • Uchwała senatu rzymskiego w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara (Tabula Siarensis. Senatus consultum de honoribus meritis Germanici Caesaris), przekł. zbiorowy pod red. T. Fabiszak, Poznań 2001
 • List świętego Augustyna do Fabioli (Epistola Sancti Augustini ad Fabiolam), przekł. i komentarz J. Pudliszewski, Poznań 2002
 • Plutarch, O Izydzie i Ozyrysie (Plutarchus, De Iside et Osiride), przekł., wstęp i objaśnienia A. Pawlaczyk, Poznań 2003
 • Kasjusz Dion, Mowa Mecenasa (Cassius Dio Cocceianus, Oratio Maecenatis), przekł. i komentarz M. Stuligrosz, P. Sawiński, Poznań 2004
 • Spór o ołtarz Wiktorii w Kurii Rzymskiej (De ara Victoriae in Curia Romana litigium), przekł. i objaśnienia P. Nowak OFM, Poznań 2005
 • Julian Apostata, List do rady i ludu ateńskiego (Imperatoris Iuliani Epistula ad Curiam et Populum Atheniensem), przekł., wstęp i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2006
 • Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara (Tabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris), przekł. T. Fabiszak, P. Sawiński, konsultacja M. Stuligrosz, komentarz J. Wiewiorowski, Poznań 2006
 • Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż (Edictum Diocletiani de preetis rerum venaliu), przekł., wstęp i opracowanie A.P. Barańscy, P. Janiszewski, Poznań 2007
 • Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania (P. Cornelius Tacitus, Germania), przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008 (Fontes Historiae Antiquae X), 207 s., 16 ilustracji, mapa
 • Plutarch, O tym, co jest bardziej pożyteczne - woda czy ogień (Plutarchus, Aquane an ignis utilior), przekł., wstęp i objaśnienia M. Stuligrosz, Poznań 2008
 • O rzeczach poświęconych (zmarłym) i kosztach pochówku oraz jak należy zorganizować pogrzeb. O grzebaniu zmarłych i budowie grobowca. O zbezczeszczonym grobie (De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat. De mortuo inferendo et sepulchro aedificando. De sepulchro violato), przekł., wstęp i objaśnienia J. Pudliszewski, Poznań 2009
 • Julian Apostata, Misopogon, czyli nieprzyjaciel brody (Imperatoris Iuliani Misopogon), przekł., wstęp i objaśnienia A. Pająkowska, Poznań 2010
 • Pseudo-Kallistenes, Romans o Aleksandrze (Pseudo-Callisthenes, Historia Alexandri Magni), przekł., wstęp i objaśnienia K. Nawotka, Poznań 2010
 • Germanik Juliusz Cezar, Aratea (Germanicus Iulius Caesar, Aratea), przekład, wstęp i komentarz E. Bielecka, Poznań 2010
 • Sekstus Aureliusz Wiktor, Zarys historii cesarzy od Augusta Oktawiana, czyli od końca dzieła Tytusa Liwiusza aż do dziesiątego konsulatu augusta Konstancjusza i trzeciego konsulatu cezara Juliana (Sexti Aurelii Victoris, Historiae Abbreviatae ab Augusto Octaviano, id est a fine Titi Livii usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et Iuliani Caesaris tertium), przekład, wstęp, komentarz I. Lewandowski, Poznań 2010
 • Pseudo Hyginus, O wytyczaniu obozów (Pseudo-Hygini, De metatione castrorum), przekład, wstęp i objaśnienia K. Królczyk, I. Łuć, Poznań 2010
 • Kasjusz Dion, Ksiegi Flawijskie (Historia rzymska LXV-LXVII), (Cassius Dio Cocceianus, Libri Flaviani (Historia Romana LXV-LXVII)), przekład M. Kaźmierska, D. Latanowicz-Domecka, pod red. S. Dworackiego, wstęp i komentarz L. Mrozewicz, Poznań 2011
 • Marek Tulliusz Cyceron, Status sprawiedliwościowy względny (O wyszukiwaniu argumentów I 14-15; II 62-109), Marcus Tullius Cicero, Constitutio Iuridicalis assumptiva (De inventione I 14-15; II 62-109), przekład, wstęp, komentarz M. Grelka, Poznań 2011
 • Pochwała Turii - rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony (Laudatio Turiae - Funebris oratio uxori dedicata),  wprowadzenie, przekład, komentarz M. Jońca, Poznań 2011
 • Julian Apostata, List do filozofa Temistiosa (Imperatoris Iuliani, Epistula ad philosophum Themistium), wstęp, przekład i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2011
 • Orfeusza Kerygmata o kamieniach, Sokratesa i Dionizjusza o kamieniach (Orphei lithica Kerygmata, Socratis et Dionysii de lapidibus), przekład, wstęp i objaśnienia A. Ryś, Poznań 2012
 • Julian Apostata przeciw Galilejczykom (Imperatoris Iuliani contra Galilaeos), przekład, wstęp i objaśnienia, A. Pająkowska, Poznań 2012

 

Xenia Posnaniensia.  Series altera, red. Kazimierz Ilski, Leszek Mrozewicz i Maria Musielak:

 

 • Jerzy Linderski (Chapel Hill), Śmierć Tyberiusza Grakcha, Wydawnictwo VIS, Poznań 1997
 • Raffaello Righini (Turyn), Między mitem a rzeczywistością. Indie w wyobrażeniach Rzymian od Oktawiana Augusta do II wieku, Wydawnictwo VIS, Poznań 1997
 • Marek Starowieyski (Warszawa), Barwny świat apokryfów, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1998
 • Ekkehard Weber (Wiedeń), Tabula Peutingeriana, Wydawnictwo VIS, Poznań 1998
 • Gustaw Prinzing (Moguncja), Bizantyńczycy wobec obcych, Wydawnictwo VIS, Poznań 1999
 • Marcel Piérart (Fryburg, CH), Kulty religijne a hellenizacja Rzymskiego Koryntu, Wydawnictwo VIS, Poznań 1999
 • Luce Pietri L. (Paryż, Francja), Święty Marcin, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1999
 • Adam Ziółkowski (Warszawa), Rzym ostatnich królów, Wydawnictwo VIS, Poznań 1999
 • Beat Näf (Zurych, Szwajcaria), Antyczna interpretacja snów, Wydawnictwo VIS, Poznań 2000
 • Lesław Morawiecki (Rzeszów), Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Wydawnictwo VIS, Poznań 2001
 • Magdalena Mączyńska (Łódź), Europa w okresie wędrówek ludów, Wydawnictwo VIS, Poznań 2001
 • Gilles Sauron (Dijon), M. Pupiusz Pizon i willa Pompei w Oplontis, Wydawnictwo VIS, Poznań 2001
 • M.J. Klein (Moguncja), Rzymska Moguncja (Mogontiacum) w świetle najnowszych badań, Wydawnictwo VIS, Poznań 2002
 • Peter Kehne (Hanower), „Babska władza” u ludów ościennych w ujęciu historiografii rzymskiej, Wydawnictwo VIS, Poznań 2002
 • Leonhard Schumacher (Moguncja), Faszystowska recepcja propagandy augustowskiej, Wydawnictwo VIS, Poznań 2003
 • Francisco Pina Polo (Saragossa), Dziejopisarstwo, mos maiorum i rzymska tożsamość, Wydawnictwo VIS, Poznań 2003
 • Wolfgang Kuhoff (Augsburg), Cesarz Dioklecjan. Historyczne znaczenie tetrarchii, Wydawnictwo VIS, Poznań 2003
 • Włodzimierz Lengauer (Warszawa), Człowiek a bogowie. Kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich, Wydawnictwo VIS, Poznań 2003
 • Günther Prinzing (Moguncja), Zaginiony - odnaleziony – ukryty. O pochodzeniu, znaczeniu i losie najstarszego Ewangeliarza dawnego ormiańsko-unijnego biskupstwa we Lwowie, Wydawnictwo VIS, Poznań 2004

 

Xenia Posnaniensia.  Series altera, red. Leszek Mrozewicz i Maria Musielak:

 

 • Siegmar von Schnurbein (Frankfurt nad Menem, August w Germanii w świetle najnowszych badań archeologicznych, Wydawnictwo VIS, Poznań 2004
 • Christian Marek (Zurych), Grecka polis w okresie hellenistycznym. Upadek czy kontynuacja?, Wydawnictwo VIS, Poznań 2005
 • Krzysztof Nawotka (Wrocław), Śmierć i grób Aleksandra  Wielkiego, Wydawnictwo VIS, Poznań 2005
 • Gabriele Wesch-Klein (Heidelberg), Twórcy prowincji rzymskich, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2005
 • Ralf Urban (Erlangen),   Rzym w płomieniach. 19 lipca 390 (?) przed Chr. i 64 po Chr., Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2005
 • Gerda von Bülow (Frankfurt nad Menem), Romuliana-Iatrus. Dwa przykłady  późnorzymskiej architektury prowincjonalnej, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2005
 • László Borhy (Budapeszt), Brigetio. Rzymskie miasto w Panonii w świetle badań archeologicznych, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2006
 • Leonhard Schumacher (Moguncja), Zabójstwo cesarza Sewera Aleksandra w „Sicilia” pod Moguncją, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2006
 • Tomasz Mikocki (Warszawa), Polskie wykopaliska w Ptolemais w Libii, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2006
 • Manfred Schmidt (Berlin), Epigrammata Damasiana. Propaganda z rzymskich podziemi, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2007
 • Adam Łukaszewicz (Warszawa), Kleopatra. Powrót królowej, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2007
 • Jerzy Kolendo (Warszawa), Antyczne korzenie koncepcji autochtonizmu i migracjonizmu, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2007
 • Peter Herz (Ratyzbona), Ze studiów nad rzymskim kalendarzem świąt, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2008
 • Piotr Dyczek (Warszawa), Rhison. Od iliryjskiej osady do rzymskiego municipium, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2009
 • Frank Kolb (Tybinga), Troja. Mity, polityka, historia i nauka, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2009
 • Frank Kolb (Tybinga), Imperium Romanum: antyczny model globalizacji?, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2010
 • Radu Ardevan (Kluż-Napoka), Odkrywanie rzymskiej Dacji. Przygoda intelektualna, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2010
 • Marcel Pierart (Fryburg), Gdyby Ateny były wyspą..., Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2011
 • Hartwin Brandt (Bamberg), Starcy w demokratycznych Atenach – grupa wykluczona?, Wydawnictwo CONTACT, Poznań 2012 

 

Xenia Posnaniensia. Series tertia, red. M. Musielak, K. Balbuza,  A. Tatarkiewicz, K. Krolczyk:

 

 • M. Sasel Kos, Rzymski podboj Ilirikum (Dalmacji i Panonii) i problem polnocno-wschodniej granicy Italii, Poznan 2013

 

Xenia Posnaniensia. Monografie, red. L. Mrozewicz, M. Musielak

 

 • Karl Strobel (Klagenfurt), Die Ökonomie des Imperium Romanum. Wirtschaftsgeschichte im Widerstreit zwischen Primitivismus und Modernismus. Untersuchungen zum Geldwesen und zur Währungsgeschichte des Imperium Romanum in der mittleren Kaiserzeit im Kontext der Modelbildung der rämischen Wirtschaftsgeschichte. Metallismus oder Nominalismus?, Poznań 2004
 • Paweł Sawiński (Kalisz), Specjalni wysłannicy cesarscy w okresie od Augusta do Tyberiusza. Studium nad początkami pryncypatu, 2005
 • Paul Zanker (Piza-Monachium), Apoteoza cesarzy rzymskich. Rytuał i przestrzeń miejska, Poznań 2005
 • Krzysztof Królczyk (Poznań), Tituli veteranorum. Veteraneninschriften aus den Donauprovinzen des Römischen Reiches (1.-3. Jh. n. Chr.), Poznań 2005
 • Dariusz Spychała (Bydgoszcz), Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312-395 n.e.), Poznań 2007
 • Jacek Wiewiorowski (Poznań), Duces of Scythia Minor. A Prosopographical Study, Poznań 2008
 • Agata A. Kluczek (Katowice), ROMA MARMOREA. W poszukiwaniu śladów działalności budowlanej „cesarzy wojskowych”, Poznań 2012